Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Jouw toekomst start bij de TU/e in het Bachelor College, waarin de universiteit haar bacheloropleidingen bundelt. Als student van dit Bachelor College krijg je veel ruimte om zelf je studie samen te stellen op basis van je interessegebieden en ambities. Kies je ervoor om de diepte in te duiken of verken je juist de breedte door diverse vakgebieden te combineren? In al je keuzes word je bijgestaan door coaches en docenten.

Je kunt kiezen uit 15 bacheloropleidingen. Bijna al onze opleidingen worden gegeven in het Engels. Elke bacheloropleiding bestaat uit een kernprogramma en uit vrije keuzeruimte.

  • Kernprogramma
    Het kernprogramma bevat vakken die aansluiten bij de bacheloropleiding waarin jij je wilt specialiseren. Deze vakken vormen het grootste gedeelte van je opleiding en nemen ongeeer 75% van je studietijd in beslag. In je kernprogramma leer je ook welke impact techniek kan hebben op de maatschappij. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat mensen een zorgrobot of zelfrijdende auto ook echt gebruiken? En voor welke ethische vraagstukken kom je te staan als je een nieuwe techniek ontwikkelt? Binnen elke bacheloropleiding volg je hiervoor twee Impact of Technology (ITec) vakken.
  • Keuzeruimte
    Tijdens je opleiding krijg je veel keuzeruimte. 25% van je studietijd ben je bezig met de vakken die je zelf kiest. Dit kunnen vakken zijn binnen of buiten je eigen faculteit. Hierdoor heb je alle vrijheid om je studie in te ‘kleuren’ op basis van jouw interesses en ambities. Wil je je in één vakgebied specialiseren? Je specialiseren in een bepaald thema zoals A.I,, gezondheid, energie of duurzaamheid? Of combineer je liever verschillende vakgebieden om je zo breed mogelijk te ontwikkelen? De keuze is aan jou. Ook kun je in je keuzeruimte kiezen voor extra ITec vakken. Natuurlijk sta je er bij het maken van keuzes niet alleen voor. Onze docenten en andere coaches denken graag met je mee.

Challenge Based Learning
Binnen de TU/e werken we met Challenge-Based-Learning. Dit betekent dat je tijdens je bacheloropleiding  actief aan de slag gaat met uitdagingen in de wereld om je heen. Denk aan vraagstukken als: hoe zorgen we voor schone, betaalbare energie? Voldoende woonruimte en voedsel voor iedereen? En hoe kunnen we gezond ouder worden nu de levensverwachting stijgt? Met je medestudenten en docent ontwikkel je een oplossing voor specifieke vraagstukken binnen deze thema’s. Soms met studenten van je eigen studie, soms met studenten van een andere studie. Hiervoor krijg je verschillende soorten onderwijs: inspirerende colleges, kleinschalige instructiebijeenkomsten en begeleide zelfstudie. Daarnaast ga je zelf actief op zoek naar extra kennis.